Julia Kowalska, wycieczka do Muzeum Mydła w Bydgoszczy
1

2

3

4

5

6