Planeta Gimnazjum
 Szkoła Podstawowa Mrocza


Martyna Gondek, " Kaźmierzewo, moja miejscowość"

Kaźmierzewo jest jedną z najmłodszych miejscowości w gminie Mrocza. Pierwotne osadnictwo miało tu charakter nietrwały. Były to obozowiska złożone zapewnie z prywatnych szałasów lub półziemianek, zakładane najczęściej na terenach rzek w miejscach suchych, piaszczystych.Głównym zajęciem ówczesnej ludności było myślistwo, rybołówstwo i zbieractwo. W czasie II wojny światowej miejscowość otrzymała nazwę Kasdorf. Lista strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Bindecki, Fatz, Kozma, Krakowski, Lemanski, Musiał, Sikora, Sobieszczyk, Świt, Wrase. Księga adresowana z 1928r. zawiera następujące nazwiska: Gryza (karczma), Reetz (nabiał). Na początku 1945 r. wieś zamieszkiwały rodziny o nazwiskach: Bottcher, Dewner, Fandriche, Frank, Henke, Koppel, Poschel, Reetz, Rischke, Schlaak, Schrlke, Wrase, Zolmer. Zabici w czasie II wojny światowej: Willy Reetz (1945,zaginiony), Helmut Reetz (1945), Hans Reetz (1945, zaginiony), Fritz Wrase (1943), zaginiony na froncie wschodnim), Ernst Wrose (1945), Gustaw Wrase (1945). 26 stycznia 1945 r. bez zdarzeń wojennych miejscowość została wyzwolona spod okupacji. W 1945 r. w 61 gospodarstwach domowych mieszkało 292 mieszkańców. Ogólny obszar wsi wynosił 543 ha. Wieś do 1947 r. posiadała nazwę Kaźmierzowo. Powstała z parcelacji wsi Witosław, podobno w 1838 r. W 1905 r. oddano do użytku jednoklasową szkołę powszechną. Oprócz szkoły we wsi działał sklep oraz karczma. W latach 80. XIX w. ewangelicy stanowili mniejszość- niecałe 26% populacji wsi, w 1921r. ich odsetek spadł do 12%. Od 1940 r. gospodarstwa po wysiedlonych Polakach zajęli Niemcy sprowadzeni z Besarabii. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bydgoskiego. Obecnie Każmierzewo leży w województwie kujawsko-pomorskim, należy do parafii św. Macieja w Orlu. Mój dom zbudowano w 1947 r. Zbudował go mój pradziadek Piotr z żoną Katarzyną. Dąb, który rośnie w moim ogrodzie, jest pomnikiem przyrody, ma ponad 150 lat. Zasadził go mój pra- pra- pradziadek Jan. W Kaźmierzewie istnieje prężne KGW, czyli Koło Gospodyń Wiejskich, które w 2016 r. obchodziło jubileusz piędziesięciolecia. Sołtys Kaźmierzewa organizuje różne zabawy np: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet. W listopadzie odbywa się spotkanie pod nazwą "Gęsina na świętego Marcina". Mój tata był jednym z uczestników konkursów w zawodach sołeckich. Każmierzewo zajmowało wysokie miejsca w konkursach. Bardzo kocham i szanuję moją miejscowość, przede wszystkim za to, że spędziłam tu większość swojego życia, a także za to, że jest taka malownicza. Za piękne krajobrazy i za tak wspaniałych sąsiadów, którzy zawsze pomogą w potrzebie. Kaźmierzewo to mój dom na ziemi.