Planeta Gimnazjum
 Szkoła Podstawowa Mrocza


Zuzanna Nowak, O Izabeli
 
Izabela mieści się w województwie kujawsko-pomorskim. Wyróżnia się tym, że swym pochodzeniem jest najmłodszą miejscowością znajdującą się w powiecie nakielskim. Jej początki sięgają XIX wieku i wtedy też wzmiankowana była po raz pierwszy w źródłach. Początkowo pojawiła się jako Izabela Dom, gdzie zapewne chodziło o dworek w parku. Dalej jako Izabela Wieś, a przed ponownym erygowaniem orzelskiej parafii również jako Izabela, parafia Zabartowo. Nazwę miejscowości można zaliczyć do nazw pamiątkowych, dzierżawczych, a w tym przypadku przypisać żeńskiemu imieniu Izabela. Miano pochodzi od imienia zajmującej się majątkiem jeszcze w XIX wieku właścicielki, która darzyła szacunkiem ludzi mieszkających w czworakach i aby to upamiętnić nazwano jej imieniem nazwę folwarku.
Miejscowość ta posiada budowlę pałacową. Przewijało się też wielu właścicieli, lecz tym, którym doprowadził do lepszych wygód pałacu był Józef Kaczorowski, mając go w posiadaniu od 1920 roku. Wkrótce jednak przekazał majątek córce Aleksandrze Kiwerskiej. Pałacyk stał się renomą miejscowości ze względu na piękną architekturę i niepowtarzalny drzewostan w parku dworskim. Po II wojnie światowej dwór przeznaczono na dom dziecka, a w późniejszych czasach nazwa zmieniła się na ośrodek szkolno - wychowawczy.
W latach 30. od strony dworku prowadziła aleja róż założona przez Aleksandrę Kiwerską, właścicielkę Izabeli. W walorach przyrodniczych można spotkać dużo zwierzyny łownej np. sarny. w drodze na Dębno można zauważyć kapliczkę przydrożną ufundowaną w 1863 roku przez Kazimierza Kaczorowskiego. Teraz dbana przez mieszkanki miejscowości.
Najstarszą mieszkanką sołectwa na czas dzisiejszy (2017 r.) jest Władysława Cylkowska urodzona w 1922 roku, a najmłodszym dzieckiem na obecny rok jest Alicja Majewska, urodzona w 2016 roku.
Ogólny stan w sołectwie liczy ok. 200 mieszkańców. Bieżącym sołtysem Izabeli jest Wiesław Michalski. W tej miejscowości odbywają się różne uroczystości takie jak Rozpoczęcie Lata czy Dzień Dziecka. Jest również aktywne Koło Gospodyń Wiejskich, które angażuje się w Dożynki albo impresje. Kronikę z wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami związanymi z Izabelą prowadzi Małgorzata Karwecka.