Planeta  Szkoła Mrocza

 
UWAGA! Konkursy Planety w roku szkolnym 2018-2019!
Prace prosimy nadsyłać na e-mail romuald65@wp.pl.
 
Ten najpiękniejszy wieczór w roku - konkurs o tematyce Wigilii oraz Bożego Narodzenia

1. W grudniu jury Planety wybierze najciekawsze publikacje zamieszczone w br. szk.na łamach Planety i nagrodzi autorów.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów SP w Mroczy i klas gimnazjalnych.
3. Pojęcie publikacja oznacza dowolny własny tekst o charakterze prasowym lub literackim,np: reportaż, esej, opowiadanie, wiersz.
4. Jury nie ogranicza tematyki oraz objętości publikacji.
5. Kryteria oceny: atrakcyjność treści, waga przesłania, konstrukcja i język publikacji.
6. Ostateczny termin nadsyłania utworów: 10 grudnia 2018 r.

Konkurs Literacki - temat związany z życiem dzieci i młodzieży.

1. W maju jury Planety wybierze najciekawsze publikacje zamieszczone na łamach Planety i nagrodzi autorów.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich SP w Mroczy i klas gimnazjalnych.
3. Pojęcie publikacja oznacza dowolny własny tekst o charakterze prasowym lub literackim,np: reportaż, esej, opowiadanie, wiersz.
4. Jury nie ogranicza tematyki oraz objętości publikacji.
5. Kryteria oceny: atrakcyjność treści, waga przesłania, konstrukcja i język publikacji.
6. Ostateczny termin nadsyłania utworów: 20 maja 2018 r.
 
Literacki Konkurs Regionalny
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich SP w Mroczy i klas gimnazjalnych.
2. Należy nadesłać własny tekst związany z historią lub współczesnością naszego regionu.
3. Pojęcie tekst oznacza opowiadanie, wiersz lub esej.
4. Jury nie ogranicza tematyki oraz objętości publikacji.
5. Kryteria oceny: atrakcyjność treści, waga przesłania, konstrukcja i język publikacji.
6. Ostateczny termin nadsyłania tekstów: 20 maja 2018 r.
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Najpiękniejsze miejsca naszej okolicy oraz miejsca uświęcone tradycją

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich SP w Mroczy i klas gimnazjalnych.
2. Należy nadesłać zestaw 5-10 zdjęć najpiękniejszych miejsc naszej okolicy lub miejsc uświęconych tradycją.
6. Ostateczny termin nadsyłania zdjęć: 20 maja 2019 r.